VoIP Thailand | SIP trunk | DID Numbers in Thailand (Bangkok,Phuket,Pattaya,Chiang Mai )
VoIP Thailand | SIP trunk | DID Numbers in Thailand (Bangkok,Phuket,Pattaya,Chiang Mai )

Voice Logger System | ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

30.04.21 04:24 PM By Paul

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ 
 (Analog/ISDN E1 PRI/VOIP) เริ่มต้นที่ 4/8/16 – 128 คู่สาย


Voice Logger ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติสำหรับองค์กร 
(Analog/ISDN E1 PRI/VOIP) เริ่มต้นที่ 4/8/16 – 128 คู่สาย

Xtend Voice Logger คือ ระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์แบบหลายช่องสัญญาณซึ่งจะบันทึกได้ทั้งสายโทรศัพท์แบบอนาล็อกและดิจิตอล 
 โดยสามารถทำการติดตั้งได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รองรับการใช้งานในอนาคตได้ถึงหลายร้อยคู่สาย 
สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายโดยผ่านบราวเซอร์จากคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติพิเศษในการรายงานข้อมูลอีกหลายประการ 
จึงทำให้  Xtend Voice Logger เหมาะกับองค์กรที่มีศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์   หรือศูนย์บริการตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์ 

คุณสมบัติการทำงาน:  Voice Logger  System | ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติสำหรับองค์กร  หรือ เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
Audio logs of all calls
บทสนทนาทั้งหมดจะถูกบันทึกและเก็บในลักษณะของ Wave Format 
ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบการบีบอัดข้อมูลและดึงข้อมูลไฟล์เสียงในออกมาในรูปแบบของ MP3/PCM/GSM ได้


 Browser-based user interface
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้งานระดับต่างๆ โดยผ่านบราวเซอร์ ซึ่งรองรับผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน โดยการใช้งานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถนำบทสนทนามาพิจารณาทบทวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้


 Logs complete call details
บทสนทนาที่เกิดจากการรับสายโทรเข้าและโทรออกจะถูกบันทึกลงในระบบอย่างสมบูรณ์ รวมถึงรายละเอียดการโทรต่างๆ เช่น การแสดงเลขหมาย วันที่ เวลาและระยะเวลาการโทร


 Powerful search & reporting
ด้วยระบบการสืบค้นข้อมูลและการรายงานที่มีประสิทธิภาพทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถดึงข้อมูลออกมายังแฟ้มข้อมูลในรูปแบบของ zip หรือ Excel เพื่อทำการวิเคราะห์ในอนาคตได้ มากไปกว่านั้นระบบยังสามารถตรวจสอบและการดักฟังการโทร ณ ขณะปัจจุบันได้อีกด้วย


 Call record commenting & tagging
การเพิ่มหมายเหตุและทำเครื่องหมายเพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลการสนทนา สามารถทำให้พบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านคุณสมบัติการสืบค้นข้อมูล


 Advance Audio Player
โปรแกรมการเล่นไฟล์ออดิโอแบบ ActiveX-Based ซึ่งมีความสามารถพิเศษแฝงมาด้วย อาทิ AGC, DTMF Mute และ Loop Play


 Backup/Archiving capability
สำหรับการสำรองข้อมูล ข้อมูลไฟล์เสียงจะถูกเขียนลงใน CD, DVD, Folder หรือ เก็บในรูปแบบของ .Zip file ซึ่งหากข้อมูลหลักเกิดล้มเหลวก็สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาจากไฟล์ที่ได้ทำการสำรองไว้ในภายหลังได


 Alert & Client-side popups
ด้วยคุณสมบัติ Logger Client ทำให้สามารถมองเห็นการการโทร ณ ขณะปัจจุบันได้ทั้งหมดในองค์กร รวมถึงระบบการแจ้งเตือนเนื่องจากทรัพยากรเหลือน้อยหรือสภาวะล้มเหลวต่างๆและหน้าต่างแสดงข้อมูลที่เครื่องลูกข่าย


 Phone book & call statistics
สมุดโทรศัพท์เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษที่ระบบได้เพิ่มลงในระบบ ซึ่งสามารถกำหนดข้อมูลในสมุดโทรศัพท์เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานอาทิ การรายงาน หน้าต่างแสดงข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลรูปแบบต่างๆ ได้  อีกทั้งระบบยังออกแบบการแสดงสถิติการโทรศัพท์ในรูปแบบของแผนภูมิภาพซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของช่องสัญญาณและช่วงเวลาต่างๆ ดังที่ต้องการได้


 เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์  Voice Logger System
สามารถเชื่อมต่อระบบ Call Center , ตู้สาขา PBX , บริษัทติดตามทวงหนี้  บันทึกเสียง ในเรือนจำ   ธนาคาร  โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา และสำนักงานกฎหมาย หรืองานบริการต่างๆ เพื่อปรับปรุงบริการต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทาง Line:@smartlifetech หรือ โทร. 02-105-5454