VoIP Thailand | SIP trunk | DID Numbers in Thailand (Bangkok,Phuket,Pattaya,Chiang Mai )
VoIP Thailand | SIP trunk | DID Numbers in Thailand (Bangkok,Phuket,Pattaya,Chiang Mai )

GSM Gateway ลดค่าโทร เริ่มต้นที่ 30% การันตีผลงานด้วยผู้ใช้งานกว่า 100 องค์กร #ระบบการบริหารการโทรออกอย่างมีประสิทธิภาพ

14.05.21 03:25 PM By Paul

เหมาะสำหรับงานบริการที่โทรออกไปหาลูกค้าในปริมาณมากเช่น โทรติดตามหนี้ โทรแนะนำสินค้าประกันภัย  หรือบ้านจัดสรร 
​ผลิตภัณฑ์ Matrix GSM ประกอบไปด้วยเกตเวย์ FCT และ GSM/3G ซึ่งขยายซิมแบงค์ได้สูงสุดถึง 40 ช่อง

การันตีผลงานด้วยผู้ใช้งานกว่า 100 องค์กร 
#ระบบการบริหารการโทรออกอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโปรโมชั่น ของผู้ให้บริการการสื่อสารทุกราย  เช่น โทรฟรีในเครือข่าย เป็นต้น


 - ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร


 - ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้อย่างง่ายดายและมีความคุ้มค่า


 - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรสายในแต่ละครั้ง


 - คืนผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว


 - ผลิตภัณฑ์ Matrix GSM ประกอบไปด้วยเกตเวย์ FCT และ GSM/3G ซึ่งขยายซิมแบงค์ได้สูงสุดถึง 40 ช่อง


ภาพรวมของระบบ


องค์กรต่างๆ เช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ คอลล์เซ็นเตอร์  ค้าปลีก ธนาคารและธุรกิจทางด้านการเงินจำเป็นต้องมีการติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา กว่า 50% ของค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจากการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ธรรมดากับโทรศัพท์มือสอบถามข้อมูล  โทร.02-105-5454  หรือ Line :@smartlifetech 
#ระบบลดค่าโทรศัพท์ #บริการติดตามทวงหนี้ #หนี้บัตรเครดิต #พนักงาานติดตามทวงหนี้  #ระบบCallCenter  #เช่าระบบTelesales  #เช่าระบบติดตามทวงหนี้