|
02-105-5454

GSM Gateway ช่วยประหยัดค่าโทร, Save On Fixed-To-Mobile Call Cost

 • GSM Gateway  ช่วยประหยัดค่าโทร

  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรระหว่างสายธรรมดากับโทรศัพท์มือถือ

  1. ระบบที่สามารถขยายให้รองรับช่องสัญญาณแบบ GSM/3G ได้ตั้งแต่ 1 จนถึง 40 ช่อง
  2. ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรศัพท์ โดยสามารถติดตั้งระบบการเชื่อมต่อแบบ GSM/3G เข้ากับเครื่องปลายทางและอุปกรณ์โทรศัพท์เดิมได้
  3. ลดค่าใช้จ่ายในการโทรข้ามเครือข่ายระหว่างโทรศัพท์ธรรมดากับโทรศัพท์เคลื่อนที่
  4. ปรับหมายเลขที่หมุนโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับรูปแบบการหมุนหมายเลขของเครือข่าย
  5. ช่วยให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้โดนการหมุนหมายเลขเดียวกันได้
  6. ประหยัดค่าโรมมิ่งข้ามเครือข่ายในการโทรโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยใช้ฟังก์ชั่นการ callback
  7. การเลือกเครือข่ายในการใช้สายที่มีประสิทธิภาพโดยการพิจารณาจากหมายเลขที่หมุน เวลา และผู้ให้บริการ
  8. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยการกำหนดงบประมาณในการโทรบนซิม GSM/3G
  9. เลือกรับและหมุนสายโดยพิจารณาจากรายการหมายเลขที่อนุญาตและปฏิเสธ


Date Topic Post by Answer
26/11/2016 14:38:43 Voice Logger System Sahapol
0 answer
02/11/2016 14:29:34 ต้องการหา outsourcing call center ฐิติรัตน์ พรหมขาม
0 answer
08/09/2016 17:23:33 ต้องการวางระบบ call center อมรเทพ
0 answer
31/08/2016 17:10:42 Tele Marketing วีระวงศ์
0 answer
10/08/2016 19:07:01 กำลังหาระบบsoftware call center อยู่ครับ Rungroj
0 answer
ติดต่อ - สอบถาม
กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง
หรือ โทร. +66 02 105 5454
*Name
*Tel.
*Email.
*Topic
Detail